0ఆస్ట్రేలియా ప్రోటియాస్ వ్యతిరేకంగా యుద్ధం లో ఆవిరి

ఇంగ్లాండ్ గత యాషెస్ సిరీస్ నేను ఆస్ట్రేలియా వరకు స్క్వేర్డ్ చేసినప్పుడు, అనేక వంటి, సందర్శకులు ఐదు మ్యాచ్ సిరీస్ సందర్భంగా పాత్ర కలిగి ఉంటారు అనుకున్నాడు. ఇది ఎల్లప్పుడూ వేసవి షోడౌన్ కంటే పటిష్టమైన యుద్ధం వెళుతున్న కానీ విజయం ఆశించబడేది.

ఇంగ్లాండ్ను కోసం ప్లేయర్ చాలా బలంగా, వారు కాదు? ఆ సమయంలో, మిడిలార్డర్ విద్వాంసుడు మైఖేల్ క్లార్క్ యొక్క standout మినహా, రెండు వైపులా కలిపి XI మూడు సింహాలు ఆధిపత్యం ఉండేది. కెప్టెన్ క్లార్క్ కంటే ఇతర కంబైండ్ వైపు చేసిన ఎవరు? మైఖేల్ కార్బెర్రీ కోసం బహుశా డేవిడ్ వార్నర్? ఏ ఫీట్ క్రిస్ ట్రెమ్లెట్ లేదా టిమ్ బ్రెస్నన్ గాని ర్యాన్ హారిస్? ఖచ్చితంగా మాజీ, బహుశా రెండో. షేన్ వాట్సన్ కోసం ఒక స్థలం? బహుశా - కానీ అతను బదలాయించాలి? ఇది ముఖం న, అయితే, Eng­land cer­tainly appeared the stronger out­fit.

Fast for­ward a few weeks and the view from the bound­ary is some­what dif­fer­ent. Aus­tralia anni­hil­ated and humi­li­ated Eng­land in every dis­cip­line, out­play­ing them in every area and keep­ing their foot on the accel­er­at­or through­out the series and into the one day capers. Now forever con­fined to the his­tory books from that ini­tial start­ing XI thanks to Australia’s dom­in­ance are Kev­in Pietersen (కఠినంగా), prob­ably Jonath­an Trott (due to oth­er factors for which Aus­tralia merely provided the coup de grâce) గ్రేమ్ స్వాన్. Eng­land are not going to replace their 13,000 com­bined runs and Swann’s 250 odd wick­ets overnight and Aus­tralia will no longer have to face any of them when they next lock horns. They didn’t just win an import­ant series they won the psy­cho­lo­gic­al battle as well – Eng­land were left emo­tion­ally scarred and will take time to rebuild and recap­ture past glor­ies.

Even after the thrash­ing of Eng­land, అయితే, I still thought the per­form­ance of the green bag­gied out­fit was a mere flash in the pan. Surely the thrash­ing was simply down to a tired Eng­land side who had only just fin­ished one Ashes series and couldn’t quite motiv­ate them­selves for anoth­er scrap? Com­bine that with a few key play­ers out of form or sorts and you have a mere aber­ra­tion, మీరు చేయలేని?

Well the recent events at the Super­S­port Park in Cen­tur­i­on in the first test of South Africa v Aus­tralia would make it seem I have to eat yet anoth­er rather large slice of humble pie. మళ్ళీ, ఈ మ్యాచ్ ముందు, few of the Aus­sie start­ing XI would have made it into a com­bined South Africa / Aus­tralia side. The Pro­teas have been at the top of the world rank­ings for a while now – and with good reas­on – they have class run­ning through the entire spine of the side. Graeme Smith sets the stand­ards for oth­ers at the top of the order – and Hashim Amla and AB de Vil­li­ers fol­low in style. Jacques Kal­lis may have depar­ted but tal­ent still remains. They are backed up by a fero­cious pace bat­tery. So as good a series as the Aus­sie top order (Brad Had­din included) had against Eng­land and as well as the bowl­ers bowled they all lack the con­sist­ency of the greats men­tioned above, అలా? Well Aus­tralia have simply picked up from where they left off in dev­ast­at­ing Eng­land. One test in and the great South Afric­an side, top of the world rank­ings, lay in tat­ters. Of course they could yet turn it around – and if they do then massive cred­it to them. But the Aus­sies are in that cock­sure pos­i­tion of old. Their tails are up and their con­fid­ence there for all to see. They have humi­li­ated their prey and ground it to dust.

ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? On paper Aus­tralia lack many world class play­ers – gone are the Warnes, McGraths మరియు ఈ ప్రపంచంలో Waughs. But that appears not to mat­ter. After a largely quiet few years Aus­tralia, ఇది కనిపిస్తుంది, are roar­ing back to the top.

They have man­aged to find a team spir­it, unity and bond that appeared some­what lack­ing dur­ing the non­sense that was ‘home­work gate’ and still in short sup­ply dur­ing their Ashes battle in the Eng­lish sum­mer. They play way above the sum of their com­bined parts. If the com­bined aver­ages of Eng­land (యాషెస్ ప్రారంభంలో), Aus­tralia and South Africa (ఈ సిరీస్ ప్రారంభంలో) are com­pared then there is little to choose between them. Eng­land aver­age 358, ఆస్ట్రేలియా 374.06 (although this is skewed by debutant Alex Noon­an aver­aging 58 ఈ ఒక పరీక్ష నుండి. If Shane Wat­son had been play­ing in his place then the com­bined aver­age is 352.39). South Africa’s recent dom­in­ance is shown by a slightly high­er aver­age of 376.39. But in real­ity there is little to sep­ar­ate the three.

This upturn in form seems to have coin­cided with coach Dar­ren Lehmann tak­ing con­trol. He has clearly worked won­ders on the team – his long stint as an adop­ted York­shire­man has clearly done him the power of good. Team eth­ic is the most import­ant part of the setup. The play­ers are per­form­ing to the abso­lute max­im­um of their abil­ity and when it mat­ters. వాటిని మంచి. Ques­tions remain about the age of the side and the young­sters wait­ing in the wings. But you can only beat what is put in front of you and Aus­tralia are most cer­tainly doing that.

Who­ever replaces Andy Flower as Eng­land supremo should look no fur­ther than Lehmann’s example.

ఈ ఉపయోగకరమైన దొరకలేదు? మాకు తెలియజేయండి దయచేసి క్రింద ఒక వ్యాఖ్యను తగ్గిపోయిందని. మీరు చందా చెయ్యాలనుకుంటే, దయచేసి కుడి ఎగువ మెనులో చందా లింక్ ను ఉపయోగించండి. మీరు కూడా క్రింద సామాజిక లింకులు ఉపయోగించి మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు. చీర్స్.

సమాధానం ఇవ్వూ