0ਟੀਏਮਏਸTMS ਕੇ ਚਮਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ - ਇੰਗਲੈੰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਪਦੇਸ਼

What ori­gin­ally got me fol­low­ing inter­na­tion­al crick­et was an early expos­ure to Test Match Spe­cial. As we all know, test crick­et isn’t always the most break­neck paced sport, ਅਤੇ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਨ, ਪੀਣ ਬ੍ਰੇਕ, ਲੰਚ, ਚਾਹ, and “Brit­ish-sum­mer” inspired inter­rup­tions is not an easy chal­lenge. TMS has done this so well it pretty much jus­ti­fies the license fee on it’s own. In the most recent 2‑match series I’ve enjoyed “ask the umpire”, ਮੈਨੂੰ ਬਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਤੱਕ ਮਹੁਕੇਸਮਿਝਆ repel ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, and prob­ably the high­light of TMS in 2013, I heard a won­der­ful “ser­mon”, writ­ten for a crick­et lov­ing groom who was get­ting mar­ried whilst the 2ਫਰਬਰੀ test was being played. Thank you to TMS for broad­cast­ing this, ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ Revd Stew­art Fyfe for writ­ing and shar­ing it with the nation via TMS.

The ori­gin­al can be found on the TMS face­book page, but I have repro­duced it here as text (ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਵੱਧ) which is also com­pat­ible with screen-read­ers (because blind and par­tially sighted people can and should enjoy it too!)

ਬੈੱਲ ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਵਰਗੇ aisle ਥੱਲੇ ਟ੍ਰਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
and Compton kneel before the Pri­or, ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ
It mat­ters not what hap­pens to the weath­er
and wheth­er the Cook will turn up for the meal,
or wheth­er you’re short and Broad or tall and Finn,
ਜ nines ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਦੀ ਅੱਡੀ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਨੇ.
Remem­ber the love that brought you here and cher­ish the one that you hold
nev­er let your atten­tion wander or allow your love to grow cold.
Adore forever the dear face that now beams at you through the con­fetti shower
For­give and for­get, ਖਿਸਿਆਣੀ ਹਾਸੀ ਅਤੇ Bair-stow ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੂਟ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ.
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ
and give you a daugh­ter Ander­son.

ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੀਏ. ਤੁਹਾਨੂੰ subscribe ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੇਨੂ' ਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ subscribe ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖੁਸ਼ ਰਹੋ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ