0ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੋਗੋਇੰਗਲਡ Spin ਤੌਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹਰਾਉਣ ਲਈ

ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ. ਜਿੱਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜੀ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨੂੰ 2-0 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ.
ਦੋਨੋ ਮੈਚ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ adverts ਉਹ ਦੋ ਮੈਚ ਅੰਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਟਾਈਗਰਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋ ਟੀਮ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ. In Mehedi Has­an they have clearly unearthed a young dia­mond who may yet help to pro­pel his team to more vic­tor­ies against the top teams.
On this evid­ence, ਪਰ, it is dif­fi­cult to call Eng­land a top team. ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ. The per­form­ances they put in were simply unac­cept­able – espe­cially the bat­ting line up. In the first test the entire XI had at least one first class cen­tury to their name. Like­wise in the second – save for Steven Finn. But in both they capit­u­lated in the face of decent spin.
The same squad travels to India in the com­ing days with much to pon­der. If they thought the bowl­ers of a test play­ing nation of the strength of Bangladesh were too hot to handle then I greatly fear what will hap­pen in India. It could eas­ily be a white­wash. I hope to be proved wrong but excuses such as those offered up in defence of Eng­land – “lack of exper­i­ence on the sub-con­tin­ent” simply don’t wash. A 19-year-old with NO test exper­i­ence has just steam-rollered through you. ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚੋ.
ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ. You would have thought that Gary Bal­lance and Steven Finn would have played their last tests but a demand­ing forth­com­ing sched­ule will have saved them for now. ਨਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ.
ਬਹੁਤ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਠਹਿਰੇ. The Durham all-round­er showed his value to the team in both dis­cip­lines – espe­cially the ball – and must now be looked after to ensure burn out does not occur. His per­form­ances were one of the few good points for the three lions. It was good to see Ben Duck­ett at least make one knock of note – time will tell if he has the goods needed to suc­ceed long term.
With an eye on the longer term future the powers that be at the top of the Eng­lish hier­archy need to devel­op a strategy that seeks to equip Eng­lish bats­men with the skills needed to be able to play spin. Los­ing ten wick­ets for 64 runs as they did to sur­render the match is not accept­able in test match crick­et. They also need to find their own Has­an – Rashid, Batty, Ali and Ansari may be OK – but none of them are going to reg­u­larly win matches for their cap­tain. If Eng­land want to be the num­ber one side in the world they can’t just be win­ners at home and losers abroad.

Leave a Reply