0ವೃತ್ತಿಪರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹುಲಿಯಂಥ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಫ್ ನೋಡಿ

ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. The Tigers might not be viewed by all as the toughest oppon­ents and the vis­it­ors will cer­tainly face stern­er tests – but any Asi­an oppos­i­tion on home soil is any­thing but a pushover.

The vic­tory today on a dif­fi­cult pitch showed matur­ity in a young and devel­op­ing team – the smash and grab approach was cur­tailed on this occa­sion – even Jos But­ter man­aged slightly less than a run a ball in his innings. Intel­li­gence, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನರಗಳು ಅಡ್ಡ ಮನೆ ಕಂಡಿತು.
Such a strong bat­ting line up will always get the plaudits but the bowl­ing too was dis­cip­lined and Adil Rashid is rap­idly devel­op­ing into one of the world’s lead­ing lim­ited overs per­formers. Any bowl­ing attack that can leave out Dav­id Wil­ley is one blessed with qual­ity.
Although I respect the decisions that Alex Hales and Eoin Mor­gan made to sit this tour out they can­not expect to walk straight back into the side. Ben Duck­ett has come in and taken to inter­na­tion­al crick­et like a…duck to… well you get the rest!
It’s good to see Ben Stokes back in the side as well – he brings bal­ance to the team, chip­ping in with plenty of runs (he suc­cess­fully saw Eng­land home today) and rel­at­ively eco­nom­ic­al bowl­ing fig­ures.
All in all I think there are excit­ing times ahead for this up and com­ing Eng­land side – with plenty of tal­ent wait­ing in the wings.
***
ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ faring - ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ನೋವು ನನಗೆ (ಕೆಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು) is Aus­tralia. ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ Whats ಕೈಗಳ ತಿಳಿಯಲು ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಂದಿದೆ, the Pro­teas white­wash­ing them 5–0. South Africa are look­ing very good at present

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗಾಟ್? ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ! ನೀವು ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು ಬಯಸಿದರೆ ಬಲ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೊಂಡಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಚೀರ್ಸ್.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ