0ವೃತ್ತಿಪರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹುಲಿಯಂಥ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಫ್ ನೋಡಿ

ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. The Tigers might not be viewed by all as the toughest oppon­ents and the vis­it­ors will cer­tainly face stern­er tests – but any Asi­an oppos­i­tion on home soil is any­thing but a pushover.

The vic­tory today on a dif­fi­cult pitch showed matur­ity in a young and devel­op­ing team – the smash and grab approach was cur­tailed on this occa­sion – even Jos But­ter man­aged slightly less than a run a ball in his innings. Intel­li­gence, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನರಗಳು ಅಡ್ಡ ಮನೆ ಕಂಡಿತು.
Such a strong bat­ting line up will always get the plaudits but the bowl­ing too was dis­cip­lined and Adil Rashid is rap­idly devel­op­ing into one of the world’s lead­ing lim­ited overs per­formers. Any bowl­ing attack that can leave out Dav­id Wil­ley is one blessed with qual­ity.
Although I respect the decisions that Alex Hales and Eoin Mor­gan made to sit this tour out they can­not expect to walk straight back into the side. Ben Duck­ett has come in and taken to inter­na­tion­al crick­et like a…duck to… well you get the rest!
It’s good to see Ben Stokes back in the side as well – he brings bal­ance to the team, chip­ping in with plenty of runs (he suc­cess­fully saw Eng­land home today) and rel­at­ively eco­nom­ic­al bowl­ing fig­ures.
All in all I think there are excit­ing times ahead for this up and com­ing Eng­land side – with plenty of tal­ent wait­ing in the wings.
***
ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ faring - ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ನೋವು ನನಗೆ (ಕೆಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು) is Aus­tralia. ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ Whats ಕೈಗಳ ತಿಳಿಯಲು ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಂದಿದೆ, the Pro­teas white­wash­ing them 5–0. South Africa are look­ing very good at present

ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ? ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೀಳಿಸಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವು ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು ಬಯಸಿದರೆ ಬಲ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೊಂಡಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಚೀರ್ಸ್.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ