0ਸਟੀਲ ਦੇ ਰਿੰਗ ਅੱਖ ਨੂੰ ਟੀਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ 'ਤੇ ਪਾ ਭਲਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਸੱਲੀ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ).

Pic­tures and video clips cer­tainly show they mean busi­ness. I heard one radio com­ment­at­or liken the secur­ity to that you would see for a trip by Barack Obama.

And if you are an Eng­land play­er or fan sit­ting and singing in the stands for the three matches I sus­pect you will wel­come the ‘ring of steel’.

ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. I must admit to being a bit of an ideal­ist and have always seen crick­et as tran­scend­ing world polit­ics and glob­al affairs. I know that’s a simplist­ic approach to take – but as a massive crick­et fan – all I want to do is go into a sta­di­um, drink a few beers and watch some good crick­et – no mat­ter who is play­ing.

ਯਕੀਨਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀ ਹੈ!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟੋ! ਤੁਹਾਨੂੰ subscribe ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੇਨੂ' ਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ subscribe ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖੁਸ਼ ਰਹੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ...

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ