0Sachithra సేన్ Mankades ఉంది (కొన్ని బీర్లు తరువాత చెప్పి ప్రయత్నించండి!)

క్రికెట్ అత్యంత అనుచరులు వారి నాయకులు ఫేర్ ప్లే మరియు క్రీడాస్ఫూర్తి ఉన్నత ప్రమాణాలతో కట్టుబడి ఆశిస్తున్నామని దీనిలో ఒక క్రీడ.
'Mankading' ఇటీవల సంఘటన (ఎవరు భూమిపై ఆ పదబంధం అనే?) – when Sri Lanka’s Sachi­thra Sen­anayake ran out England’s Jos But­tler who had strayed out of his crease at the non-striker’s end at a key point in the final and decid­ing ODI in the series was dis­ap­point­ing to see and thank­fully remains very rare.
The last incid­ent I can remem­ber is when Kapil Dev ran out South Africa’s Peter Kirsten, appar­ently without warn­ing: http://www.youtube.com/watch?v = RzbFy_elb8k
Dif­fer­ing accounts of Tuesday’s shambles say Sen­anayake warned But­tler twice or just the once. ఎలాగైనా, it wasn’t crick­et. The bowl­er shouldn’t have done it and the cap­tain should have over-ruled the appeal. అతను కాదు, అది మేము ఆట పై జాతి బాధకాలను పరిగణనలోకి మిగిలిపోతుంది జరిగింది.
నేను ఇష్టం లేదు ఏమి, అయితే, is Eng­land using this unsa­voury con­tro­versy to shield yet anoth­er highly mixed per­form­ance dur­ing a ODI series.
Sri Lanka are a decent side – but without the wick­et tak­ing machine that was Mut­ti­ah Mur­a­lithar­an in the line-up and home advant­age you would have expec­ted Eng­land to win the series.


They didn’t and a lot of the blame for that must be laid on the bat­ting line up. The top order is too ped­es­tri­an and in-con­sist­ent. కుక్, బెల్, Bal­lance and Root are fine expo­nents of the longer game but don’t work well enough when the num­ber of overs are lim­ited. Mor­gan can be a fant­ast­ic play­er – on his day. Over­all a dynam­ism is some­what lack­ing. ఈ రోజుల స్కోరు 300 is merely par for the course rather than an excep­tion­al total. Eng­land rarely look able to get close enough to that total, అది ఓడించింది విడదీసి. All of the top order are per­fectly cap­able of hit­ting a pretty 50 or so – but usu­ally at a rate of less than a run a ball. At least one of the order needs to be reg­u­larly reach­ing three fig­ures – and at a decent rate. They shouldn’t be rely­ing on But­ler and Chris Jordan to be the cata­lyst late on for a push to a half decent total. By the time they are usu­ally at the crease it is often too late.
But­tler needs mov­ing up the order with per­haps Alex Hales open­ing the bat­ting. Bopa­ra has to go – neither good enough with bat or con­sist­ent enough with the ball – Chris Jordan and, అతను తిరిగి ఉన్నప్పుడు, Chris Broad can fill the all-round­er slots.
***
When York­shire signed fast bowl­er Liam Plun­kett I pre­sumed he was of an age where he had moved to the county for a final swan­song before retire­ment and media work. అతను యుగాలకు చుట్టూ తెలుస్తోంది. అతను మాత్రమే ఉంది 29, అయితే, మరియు ఇప్పటికీ అనేక మంచి సంవత్సరాల అతనికి మిగిలి ఉంది. The move to the White Rose has clearly re-invig­or­ated his career and today’s Eng­land re-call is ample reward.
***
Any­one who thinks Andrew ‘Freddy’ Flintoff will struggle on his return to first-class crick­et for Lan­cashire should watch this incred­ible catch. ఇది అతనికి తిరిగి పూర్తి అదేపనిగా కొట్టు చెయ్యడానికి కొన్ని ఆటలు తీసుకోవాలి ఉండవచ్చు కానీ అతను ఇంకా సంపాదించి స్పష్టమవుతుంది. అదృష్టం ఫ్రెడ్ (even if is first game back is against York­shire!)

http://www.bbc.co.uk/sport/0/cricket/27685776

దయచేసి క్రింద వ్యాఖ్యానించింది ద్వారా మాకు మీ ఆలోచనలు పంపండి! మీరు చందా చెయ్యాలనుకుంటే, దయచేసి కుడి ఎగువ మెనులో చందా లింక్ ను ఉపయోగించండి. మీరు కూడా క్రింద సామాజిక లింకులు ఉపయోగించి మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు. చీర్స్.

సమాధానం ఇవ్వూ