પોસ્ટ્સ ટgedગ કરેલા: વિશ્વ કપ

0ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ લોગો2018 નું શું થયું

તે લાંબા કરવામાં આવી છે, જ્યારે કારણ કે અમે ક્રિકેટ દુનિયા પર અમારા વિચારો શેર કરી. ઘણાં કારણ કે તે સમયે થયું હતું. ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે ફરી એકવાર યુદ્ધ કરવા માટે સુયોજિત, પુરુષો અને મહિલાઓ બંને ઓછી કોઈ બન્ને વનડે અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, તે છે સમય અમે છેલ્લા કેટલાક આવરી લેવામાં 18 મહિના.
... પૂર્ણ લેખ વાંચો