0ఇంగ్లాండ్ మూర్ వేసవి తరగతి అవసరం

క్షమాపణలు ఒక మరియు అన్ని ఇటీవల musings లేకపోవడాన్ని - ఇది అంతే కారణంగా నా మేల్కొనే ఉద్దేశించబడింది ఇది ఇంటిలో ఒక కొత్త రాక (మరియు నిద్ర) గంటల పూర్తిగా సీసా దాణా సెషన్స్ మరియు nappy మార్పులు కలుగుతాయి - అవును కొద్దిగా బాంబినో వచ్చింది. Give her about 18 years and she’ll be play­ing for England.
ఏమైనా; వ్యాపార.
బాగా, కొంతవరకు విలియం షేక్స్పియర్ వివరణం, ఆ ఇంగ్లాండ్ అసంతృప్తి యొక్క ఒక శీతాకాలంలో ఉంది. యాషెస్ అందంగా పనికిమాలినది ప్రదర్శనల తర్వాత అత్యంత ఏ అధ్వాన్నంగా అది పొందుటకు కాలేదు ఆలోచన ఉండేది. చేసియున్నారు - నెదర్లాండ్స్ వ్యతిరేకంగా అవమానకర ఓటమి (అది ఒక 'చనిపోయిన రబ్బరు' కూడా) నాకౌట్ రుజువు. వెళ్లిపోవడంతో కోచ్ ఆండీ ఫ్లవర్ ఉంటాయి - ముందు మరియు అంతిమ shambolic వనం నుండి కొన్ని ఉన్నత ప్రాణనష్టం ఉన్నాయని, మిడిల్ ఆర్డర్ మద్దతుదారుగా జోనాథన్ ట్రాట్ మరియు స్పిన్ రాజు గ్రేమ్ స్వాన్. ఆపై కోర్సు కెవిన్ పీటర్సన్ చుట్టూ మొత్తం సాగా ఉంది. Glove­man Matt Pri­or will also be nervously look­ing over his shoulder as oth­ers threaten his place in the side.


So what of the com­ing sum­mer? With Pietersen gone the argu­ment is that the team is far more har­mo­ni­ous. Only those who were for­tu­nate or unfor­tu­nate to have a place in the dress­ing room over the past year or so quite know what has gone with him. Was a case of little things build­ing up and tak­ing their toll? Such as his highly frus­trat­ing abil­ity to get out by play­ing ridicu­lous shots when a cool and meas­ured approach was needed to steady a middle-order col­lapse? అనుకుంటా. I’m still not sure he was ever com­pletely for­giv­en for his role in the fal­lout fol­low­ing on the texts received by South Afric­ans about the team and cap­tain. ఎవరికీ తెలుసు. Whatever – he is now gone and the team must move on – but they have lost their sprink­ling of star-dust – their star play­er. Man­age­ment is all about man­aging indi­vidu­als – someone some­where should have been able to man­age him in a con­struct­ive manner.
And what of the appoint­ment of Peter Moores? I can’t say I’m con­vinced. It seems a bit of a ‘steady’ choice to me – I’m sure he will be able to do a job of sorts but the chal­lenge for Any Flower’s replace­ment was to get Eng­land back at the top of the world rank­ings – to prove that the Aus­sie shambles was a mere blip – a series to for­get and to move on from. Moores does not inspire me with the con­fid­ence to do that. Pre­vi­ous inter­na­tion­al exper­i­ence shouldn’t neces­sar­ily bar someone from inter­na­tion­al man­age­ment but a coach needs to have the know­ledge and the foresight to com­pete at the very highest level. దూరంగా దక్షిణ ఆఫ్రికా ఓడించాడు మరియు యాషెస్ తిరిగి చేజిక్కించుకోవాలని.
Only time will tell how far he can take Eng­land. But there are some decisions to be made – and they need mak­ing quickly – who replaces Trott and Pietersen in the middle order? Owain Mor­gan and Jonny Bair­stow have yet to con­vince at test level. Bopa­ra isn’t good enough. Gary Bal­lance hasn’t yet had the chance to put down a mark­er hav­ing only played the one test. Does he stick with Michael Car­berry at the top of the order? Does Pri­or keep the gloves? Does Chris Jordan get the chance to con­vert a prom­ising one-day and T20 inter­na­tion­al career into test match exper­i­ence as the third choice seamer?
Whatever hap­pens an excit­ing sum­mer awaits!

మీ స్వంత కొన్ని ఆలోచనలు వచ్చింది? వ్యాఖ్యానిం క్రింద మీరు మునిగిపోతారు! మీరు చందా చెయ్యాలనుకుంటే, దయచేసి కుడి ఎగువ మెనులో చందా లింక్ ను ఉపయోగించండి. మీరు కూడా క్రింద సామాజిక లింకులు ఉపయోగించి మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు. చీర్స్.

సమాధానం ఇవ్వూ