2యాషెస్ కప్స్టార్ గాని సైడ్ షైన్స్ బ్రైట్

కాబట్టి యాషెస్ ఇంగ్లాండ్ కరతాళ ఇప్పుడు విజేతలకు మరియు ఆస్ట్రేలియాలలో స్థానంలో తిరిగి ఉంచండి. కొద్దిగా కానీ ఒక 3-2 స్కోరుతో ఆకుపచ్చ baggied వాటిని flatters నిజం చివరి పరీక్ష ఇంగ్లాండ్ కోసం చనిపోయిన రబ్బరు. వారు మా Antipodean దాయాదులు నుండి తిరిగి కొద్దిగా పాత్ర దావా ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు వంటి తీవ్రత అదే స్థాయిలో ఆడటానికి వెళ్తున్నారు ఎన్నడూ.

Through­out the series I’ve been try­ing to think of a com­bined elev­en across the two sides. And a star play­er. కానీ వాస్తవానికి నేను చాలా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను, అన్నిటినీ మించి, good play­ers between the two sides who have played in the series and very few have per­formed to a good stand­ard.

For Eng­land Joe Root con­tin­ued to impress and was the only pos­sible choice for man of the series (with the pos­sible excep­tion of Stu­art Broad). Moeen ఆలీ (he should bat high­er – pos­sibly as open­er) also impressed with the wil­low if not neces­sar­ily the leath­er. Broad and Ander­son bowled well, some­times bril­liantly. Wood and Stokes con­tin­ue to prom­ise much. ఇది అందరి సరిపోయే అప్పుడు అతను కోల్పోతాడు ఉంటే అయితే స్టీవెన్ ఫిన్ తిరిగి చూడడానికి బావుంటుంది. Tim Bresnan seems to have simply been ban­ished back to York­shire. Jos But­tler had a very poor series with the bat but is very com­pet­ent the oth­er side of the stumps. Ques­tions will be asked how­ever, giv­en Jonny Bair­stow is also per­fectly com­pet­ent with the gloves. Ian Bell has surely used up the last of his nine lives – he just can’t be relied upon when it mat­ters – and it remains to be seen if Adam Lyth will play test crick­et again. So many times he toiled for 10-odd runs only to find him­self trekking back to the pavil­ion. Cook also bat­ted pretty well and cap­tained well too (I will excuse his shock­er at the Oval).

No one really stands out for Aus­tralia at all. Steve Smith got runs but on Aus­sie friendly pitches and Peter Siddle should have played every game. What the vis­it­ors were think­ing not play­ing him from the start I will nev­er know. The open­ers also hit a few runs and Dav­id Warner finally got rid of that ridicu­lous mous­tache. ఈ లైన్ అప్ చాలా మళ్ళీ ఈ తీరాన చూడవచ్చు కాదు.

Games were lost because of poor play on both sides rather than excel­lence from either Aus­tralia or Eng­land.

Going for­ward Eng­land can obvi­ously take the plaudits for the vic­tory and the con­fid­ence going for­ward but that must not cov­er up the cracks. Ali is a use­ful back up spin­ner – but isn’t going to reg­u­larly win matches. The middle order is too prone to col­lapse like Eng­land sides of old and it’s a little wor­ry­ing to see. The ques­tion of who part­ners Cook at the top of the order remains unanswered.

It will be inter­est­ing to see what Aus­tralia do with so many test careers now at an end or about to be.

 

మీరు ఏమి ఆలోచిస్తాడు? క్రింద మాకు వ్యాఖ్యను డ్రాప్! మీరు చందా చెయ్యాలనుకుంటే, దయచేసి కుడి ఎగువ మెనులో చందా లింక్ ను ఉపయోగించండి. మీరు కూడా క్రింద సామాజిక లింకులు ఉపయోగించి మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు. చీర్స్.

సమాధానం ఇవ్వూ

2 వ్యాఖ్యలు

సంఘజోన్ Scaife

For what it’s worth my com­bined team of the series (exclud­ing Rodgers who has retired) would be…

వార్నర్
కుక్ (cp)
స్మిత్
రూటు
బెల్
ఆలీ
బెయిర్స్టో (wk)
స్టోక్స్
బ్రాడ్
సిడిల్
ఆండర్సన్

It’s got run-scor­ing solid­ity in the top 4, and poten­tial runs down to num­ber 9. 4 seam­ers and 1 spin­ner. Except for Smith it’s well suited to Eng­lish con­di­tions. A shame it takes a com­bined 11 to get a genu­inely top side though.

ప్రత్యుత్తరం
సంఘJon ఒక Scaife

Too early to drop Bell. Wait until there’s a com­pel­ling com­pet­it­or. The middle order needs some exper­i­ence for when Stokes has one of his mad moments.
Ali at 6, Stokes at 7 and But­tler at 8 seems worth a try.
I’d have Plun­kett in my 12 for a ser­i­ous pace option.
Time to try Rashid? Can­’t be long now.
The big unknown is who to open with Cook. Three pos­sible answers: bring back Trott, Trescothick or Boy­cott!

ప్రత్యుత్తరం