0ਟੀਏਮਏਸTMS - Brexiting ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਸੱਲੀ ਹਜ਼ੂਰੀ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ.


Driv­ing home from work I switched on the radio and was greeted by the wel­com­ing and sooth­ing tones of the BBC’s cov­er­age of the crick­et. ਜੋਨਾਥਨ ਅਗਨੀਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ.
ਬੇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਜ ਟੀਏਮਏਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) is a cure for all the world’s many ills but to hear that crick­et is still being played and calm col­lec­ted voices are point­ing out the rel­at­ive mer­its of a sol­id for­ward defens­ive — well as long as it’s going I guess I will be too!

ਇਸ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਡਰਾਪ ਕਰਕੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ subscribe ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੇਨੂ' ਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ subscribe ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖੁਸ਼ ਰਹੋ.

Leave a Reply