1ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಬೌಲರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ... ವ್ಯಂಗ್ಯೋಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ಹೋಗುತ್ತದೆ

ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನ್‌ಸ್ಟನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, “ಬೌಲರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಿ ”. ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ಡಬಲ್ ಎಂಟೆಂಡರ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ತಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನದನ್ನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾಗ್ನಾಲ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 7ft1 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಅವರು ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ... ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಚಕ್ಕಲ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೊಂದಿಸಿದೆ, ನಾನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡುವ.

I updated this list in August 2017 as a res­ult of enjoy­ing some more clas­sics (won­der­fully described in the show as ‘urbane school­boy humour’) thanks to the won­der­ful “Test Match Spe­cial: Our TMS” radio pro­gramme broad­cast on BBC Radio 5 Live, to cel­eb­rate 60 years of TMS.

“I grew a beard on my hon­ey­moon.  I did.  I came back with a great big beaver.”
— Unknown, via “Our TMS”

“This comes from… (gig­gling)… It’s not the prime min­is­ter Wil­li­am Pitt, but this is from Wil­li­am H. Tit”
— Jonath­an Agnew & Bri­an John­son, via “Our TMS”

“The heav­ier the balls the less they swing”
— Graeme Swann, via “Our TMS”

“He’s just got a monu­ment­ally big handle… so to speak”
Charles Dag­nall, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ICC Cham­pi­ons Trophy, 10-ಜೂನ್ 2013

“Broad’s in, ಅವರು ಬೌಲ್, this time Vet­tori lets it go out­side the off stump, ಉತ್ತಮ ಉದ್ದ, invit­ing him to fish… but Vet­tori stays on the bank… and keeps his rod down, so to speak”
Chris­toph­er Mar­tin-Jen­kins, Eng­land v New Zea­l­and, 1ಸ್ಟ Test, 15-ಮೇ 2008

“Just did­n’t quite get his leg over”
Jonath­an Agnew, Eng­land v West Indies, 5ನೇ Test, 9‑Aug-1991

“Michael Vaughan’s beside me, it’s not easy put­ting a rub­ber on is it?"
Jonath­an Agnew, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 2ND Test, 7‑June-2011

“Well I can tell you the bowl­er­’s Hold­ing, the bats­man’s Willey”
— Bri­an John­ston, Eng­land v West Indies, 5ನೇ Test, ಓವಲ್, ಆಗಸ್ಟ್-1976 *

“There’s Neil Har­vey stand­ing at leg slip with his legs wide apart, wait­ing for a tickle.”
— Bri­an John­ston, Eng­land v Aus­tralia, 3RD Test, ಹೆಡಿಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 1961

“He’s usu­ally a good puller — but he could­n’t get it up that time.”
— Rich­ie Benaud

“Wel­come to Leicester where the cap­tain Ray Illing­worth has just relieved him­self at the Pavil­ion End”
— Bri­an Johnston

“Greig walks back to his mark, ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಲು, this time he pol­ishes his left ball.”
— Bri­an John­ston, Eng­land v India, 1ಸ್ಟ Test, Old Traf­ford, 1974

“I don’t think I’ve ever heard a cloud crap like this one”
— Henry Blofeld, Eng­land v India, 1ಸ್ಟ Test, ಲಾರ್ಡ್ಸ್, 1990

“…and it catches him high up on the, ಆಗಿದೆ, thigh … he’s bravely going to carry on … but he does­n’t look too good. One ball left.”
— Bri­an Johnston

“Gee it must be hard to bowl with a stiffy like that.”
ಮಾರ್ಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್

In response to a rev­el­a­tion by Sir Viv Richards that he had cut short his hon­ey­moon to play a match: “Did you get any?"
— Jonath­an Agnew, Eng­land v West Indies, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ, ಮೇ 2012

“There are a lot of hook­ers around the world…”
— Rich­ie Benaud

“Those throb­bing balls are below 115”
— Rameez Raja

“Hafeez is push­ing smoothly. His part­ner Jam­shed is sat­is­fied today”
— Rameez Raja

“Bowden is nev­er Erect, I have always wondered what is the reas­on behind that bend”
— Mark Nicholas

“A very good pack­age, Vir­at Kohli”
— Rameez Raja

“These two showed how to do it safely, this part­ner­ship is an example of how to do it safely”
— Rameez Raja

“Hafeez is push­ing smoothly. His part­ner Jam­shed is sat­is­fied today”
— Rameez Raja

“and now, to ring the changes as he walks back, Greig pol­ishes his left ball”
— Bri­an Johnston

“It’s amaz­ing how he can whip it out just before tea”
— Tre­vor Bailey

There are audio clips of more clas­sic gaffes by Bri­an John­ston at Johnners.com and there are also many oth­er amus­ing quotes at WanderersCricketClub.com ಮತ್ತು BleacherReport.com

If you know of any oth­er audio clips please let us know in the com­ments below.

* The story of the “bowl­er­’s Hold­ing” clip is a com­plic­ated one. There are vari­ous accounts that sug­gest it really happened, or really did­n’t. The main ref­er­ence claim­ing Johnners did use the line is a BBC art­icle which quotes Henry Blofeld as say­ing he was present at the time. How­ever, ನಾನು ಹೆನ್ರಿ Blofeld ಮೊದಲ ಕೈ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಕೇಳಿದ, dur­ing which he said that the Johnners did­n’t use the line. Appar­ently Johnners received a let­ter which claimed he had used this innu­endo, and he told the story of the let­ter but nev­er con­firmed that he had actu­ally used the line in ques­tion. There is good reas­on to believe the let­ter was a joke as it was sent by a Miss Tess Tickle (also repor­ted else­where as Miss Mainpiece)

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗಾಟ್? ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ! ನೀವು ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು ಬಯಸಿದರೆ ಬಲ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೊಂಡಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಚೀರ್ಸ್.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ

ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್